John Libbey Eurotext

European Cytokine Network

MENU

Therapeutic targeting of interleukin-6 for the treatment of COVID-19 Ahead of print

Export citation

Citation of this article, in the « Vancouver » format:

Yao Wang, Chen Liu, Xiaolong Miao, Deqiang Kong, Yingli Zhao, Weihua Gong, Xianfeng Ding. Therapeutic targeting of interleukin-6 for the treatment of COVID-19. European Cytokine Network. [Epub ahead of print]. doi:10.1684/ecn.2020.0453

Download (RIS) Add to my bibliography

The citations in my bibliography.